Szybsze uruchamianie

Jeżeli pracujesz na komputerze o słabych parametrach a Photoshop powolnie otwiera dokumenty, możesz wyłączyć tworzenie zdjęć pliku graficznego. W tym celu przejdź do palety Historia (History) i za pomocą ikony w jej prawym górnym rogu, rozwiń menu palety a następnie wybierz Opcje historii (History Options). W wyświetlonym oknie dialogowym odznacz pierwszą opcję o nazwie Automatyczne tworzenie…

Zamykanie okien

Chcąc w szybki sposób dokonać zamknięcia wielu dokumentów w oknie roboczym Photoshopa należy posłużyć się skrótem klawiaturowym Ctrl+Alt+W.

Skrypt warstw

Jeżeli dokument składa się z wielu warstw a nasz projekt graficzny wymaga dokładnego ich podglądu, możemy skorzystać ze skryptu. Skrypt daje nam możliwość na eksportowanie i zapis warstw dokumentu w osobnych plikach o różnych formatach. Wybieramy z menu Plik>Skrypty>Eksportuj warstwy do plików (File>Scripts>Export Layers To Files). W wyświetlonym oknie dialogowym w polu Miejsce docelowe (Destination), wskazujemy…

Warstwa wynikowa

Podczas procesu edycyjnego złożonego z dużej ilości warstw na dokumencie, może zajść potrzeba tworzenia grup, powielania i ich scalania. Chcąc scalić dwie lub więcej warstw, jednocześnie zachowując je na dokumencie niescalone, należy wykonać warstwę wynikową. W tym celu należy wskazać je na palecie Warstwy (Layers) i wykonać odpowiednie polecenie programu. Za pomocą klawisza Ctrl dokonujemy…

Dokument z warstwy

Zdarza się, że nad jednym projektem pracują co najmniej dwie osoby, które wymieniają wskazówki drogą elektroniczną. Ciężar plików, składających się z wielu warstw jest zbyt wielki aby przesłać go mailem. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany wskazówek dotyczących wybranej warstwy dokumentu możemy w tym celu posłużyć się opcją dostępną w oknie dialogowym Powiel warstwę (Duplicate Layer) i…

Automatyczne kadrowanie

Osoby wykorzystujące skanery do dostarczania zdjęć na dysk twardy komputera mogą swoją pracę znacznie ułatwić. Nie wszystkie skanery posiadają funkcję automatycznego kadrowania a można ją wykorzystać w Photoshopie. Po ułożeniu grupy zdjęć w skanerze, dokonujemy skanowania. Po skanowaniu uzyskamy plik graficzny z zawartością kilku fotografii. Otwieramy zeskanowany dokument w Photoshopie. Wybieramy z menu Plik>Automatyzuj>Kadruj i…

Usuwanie danych EXIF

Każde zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym zawiera dane EXIF (Exchangeable Image File Format). Jest to standard metadanych dla plików z obrazkami, wydany przez Japan Electronics and Information Technology Industries Association. EXIF opisują m.in.: Nazwę aparatu, którym wykonano zdjęcie. Ustawienia aparatu, takie jak czas naświetlenia. Datę wykonania zdjęcia oraz przetworzenia na postać cyfrową. Informację o prawach autorskich…

Wstawianie znaków

Za pomocą Tablicy znaków dostępnej w systemie Windows możemy wstawić dowolny znak do tekstu pisanego w Photoshopie, na przykład znak copyright. Tworzymy nowy dokument. Wpisujemy dowolny tekst. Jeżeli chcemy wstawić w miejscu aktywnego kursora tekstu dowolny znak Unicode, który obejmuje prawie wszystkie pisane języki świata, wybieramy systemowy Start>Akcesoria>Narzędzia systemowe>Tablica znaków. W wyświetlonym oknie dialogowym Tablica znaków zaznaczamy…