Rasteryzacja tekstu

Podczas edycji warstw tekstowych nie mamy możliwości zastosowania na nich filtrów lub narzędzi malowania. Dzieje się tak ponieważ ponieważ warstwy tekstowe są w postaci wektorowej. Aby uzyskać dostęp do takiej edycji tekstu musimy go rasteryzować. W tym celu wybieramy z menu Warstwa>Rasteryzuj>Warstwa tekstowa (Layer>Rasterize>Type). Po wykonaniu tego polecenia można na warstwie z tekstem stosować filtry…

Cięcie obrazu

Jeżeli podczas tworzenia obrazu na potrzeby internetowe potrzebujemy pociąć go na prostokątne sekcje należy skorzystać z narzędzia Odcięcie (Slice). Przy aktywnym narzędziu klikamy na fotografii prawym klawiszem myszki i z rozwiniętego menu wybieramy polecenie Podziel odcięcie (Divide Slice). W wyświetlonym oknie dialogowym ustalamy wartości poziomego i pionowego cięcia, jak widać na przykładzie poniżej.

Powierzchnia pędzla

Jeżeli podczas malowania w Photoshopie miękką końcówką pędzla barwa wychodzi poza krawędzie malowanego obiektu należy dokonać odpowiednich ustawień w preferencjach programu. W tym celu wybieramy z menu Edycja>Preferencje>Kursory (Edit>Preferences>Cursors). W wyświetlonym oknie dialogowym domyślnie mamy ustawioną opcję Zwykła końcówka pędzla (Normal Brush Tip). Podczas malowania uzyskujemy widok miękkości pędzla. Poza jego krawędź wychodzi przezroczystość farby…

Narzędzia filtra Liquify

Dostęp do filtra Deformacja (Liquify) mamy z pozycji menu Filtr (Filter). Po jego uruchomieniu otrzymamy spore okno dialogowe, w którym po lewej stronie znajduje się grupa narzędzi pozwalających na edycję obrazu widocznego w oknie podglądu. Prawa strona okna dialogowego Deformacja (Liquify) zawiera wartości ustawień aktualnie wybranego narzędzia. Wykrzywianie do przodu (Forward Warp Tool). Za pomocą tego…

Pobieranie barwy z ekranu

Do wyboru koloru posługujemy się między innymi narzędziem Kroplomierz (Eyedropper Tool). Czasami może zajść potrzeba wyboru barwy, która znajduje się poza obszarem Photoshopa. Sytuacje takie mogą wystąpić na przykład przy pracy na dwóch monitorach. W celu pobrania dowolnej barwy należy przy otwartym dokumencie wybrać narzędzie Kroplomierz (Eyedropper Tool). Lewym klawiszem myszki kliknąć w dowolnym miejscu otwartego dokumentu i trzymając przycisk…

Format dużych plików

W Photoshopie możemy wykonać i zapisać dokumenty o maksymalnym rozmiarze 300000 pikseli dłuższego boku. Program udostępnia trzy formaty obsługujące tak duże pliki (PSB, RAW, TIFF). Głównym jest stworzony do tego typu zastosowań format PSB (Large Document Format). Idealny do zapisu dużych zbiorów przetwarzanych w Photoshopie, zachowujący wszystkie funkcje programu. Format obsługiwany od wersji Photoshop CS.

Płaski podgląd

Pliki PSD składające się z wielu warstw mogą wczytywać się dość długo. Jeżeli chcesz uzyskać tylko podgląd pliku, można otworzyć obraz w „spłaszczonej” wersji. Aby skrócić czas oczekiwania na otwarcie projektu złożonego z wielu warstw, przejdź do menu Plik>Otwórz (File>Open), kliknij w plik, który chcesz otworzyć, przytrzymaj kombinację klawiszy Shift+Alt i dopiero zaakceptuj Otwórz obraz….

Siatka Krzywych

Podczas użycia okna dialogowego Krzywe (Curves) mamy możliwość dokonania zmiany gęstości siatki na bardziej dokładniejszą. W tym celu należy kliknąć w siatkę z przytrzymanym klawiszem Alt.