Winietowanie tła 1

Winietowanie tła to tutorial instruktażowy opisujący jedną z metod uzyskania winiety na obrazie. Rozróżniamy kilka rodzajów winiet. Winietowanie może być spowodowane wadą obiektywu, powodując na krawędziach obrazu zniekształcenia lub przyciemnienia oraz winietowanie tworzone w celu uzyskania efektu artystycznego. To drugie możemy rozróżnić na winietę z zastosowaniem rozmycia lub zmianą tonacji obrazu. Materiał opisuje zmianę tonacji, czego efektem jest przyciemnienie obrazu pozostawiając doświetlony główny motyw fotografii. Poniżej został zaprezentowany efekt tutoriala wraz ze zdjęciem bazowym.

Tutorial dostępny w cenie 2,90 zł. Zamówienie możesz złożyć na adres cherub@cherub.pl lub dokonać płatności klikając poniższy baner. Tutorial otrzymasz na swój adres e-mail.

tut_winieto