Tworzenie operacji

Tworzenie i zastosowanie Operacji to tutorial instruktażowy opisujący tworzenie i wykorzystanie poleceń stosowanych do jednego lub więcej plików. W starszych wersjach programu zastosowanie to było nazywane Zadaniami lub Akcjami. Dzięki Operacjom możemy znacznie ułatwić edycję dokumentów. Wszystko to wykonujemy na palecie Operacje (Actions), która pozwala na wprowadzanie zestawu poleceń mających na celu ich automatyczne uruchamianie. Zastosowanie to służy minimalizowaniu użycia nieskomplikowanych powtarzających się zastosowań edycyjnych na dokumencie. Materiał opisuje przykład tworzenia operacji pomniejszania fotografii oraz przetwarzanie wsadowe wykorzystujące szybkie zastosowanie na wielu obrazach jednocześnie.

Tutorial dostępny w cenie 2,90 zł. Zamówienie możesz złożyć na adres cherub@cherub.pl lub dokonać płatności klikając poniższy baner. Tutorial otrzymasz na swój adres e-mail.

tut_operacje