Usuwanie obiektów

W poniższym materiale instruktażowym został opisany jeden ze sposobów usuwania niechcianych obiektów. Do tego zastosowania służy dostępne od wersji Photoshop CS5 polecenie Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości (Content Aware Fill). Powoduje ono wypełnienie obiektu znajdującego się na edytowanym dokumencie podobną zawartością jego tła. Zawartość do usunięcia wskazujemy jednym z narzędzi selekcji. Photoshop poprzez analizę pikseli znajdujących się poza wykonaną selekcją dokonuje inteligentnego wypełnienia.

Otwórz PDF >>