Cofanie operacji

Odwołanie lub ponowne przeprowadzenie ostatniej operacji: Ctrl+Z Odwołanie przedostatniej operacji: Ctrl+Alt+Z Ponowne wykonanie odwołanej operacji: Ctrl+Shift+Z Odwołanie wszystkich operacji do pewnego miejsca: kliknij wybraną pozycję na palecie Historia (History) Ponowne przeprowadzenie już wykonanej operacji: naciśnij klawisz Alt i kliknij wybraną pozycję na palecie Historia (History)

Nawigacja Photoshopa

Przewinięcie obrazu w górę lub w dół o jedną stronę: Page Up lub Page Down Delikatne przesunięcie obrazu w górę lub w dół: Shift+Page Up lub Shift+Page Down Przesunięcie obrazka w lewo lub w prawo o jedną stronę: Ctrl+Page Up lub Ctrl+Page Down Przeskok do lewego górnego rogu obrazu: klawisz Home Przeskok do prawego dolnego…

Szybkie zamykanie dokumentów

Chcąc w szybki sposób dokonać zamknięcia wielu dokumentów w oknie roboczym Photoshopa należy posłużyć się skrótem klawiaturowym Ctrl+Alt+W.