Photoshop 6

Ekran roboczy Photoshopa 6.0 w rozbiciu na poszczególne palety.

Photoshop 5

Ekran roboczy Photoshopa 5.0 w rozbiciu na poszczególne palety.

Photoshop 4

Ekran roboczy Photoshopa 4.0 w rozbiciu na poszczególne palety.

Photoshop 3

Ekran roboczy Photoshopa 3.0 w rozbiciu na poszczególne palety.

Photoshop 2

Ekran roboczy Photoshopa 2.5 w rozbiciu na poszczególne palety.

Photoshop 1

Ekran roboczy Photoshopa 1.0.7 w rozbiciu na poszczególne palety.

Photoshop 0.63

Ekran roboczy Photoshopa 0.63 w rozbiciu na poszczególne palety.