Photoshop CS6

Ekran roboczy Photoshopa CS6 (13) w rozbiciu na poszczególne palety.

Photoshop CS5

Ekran roboczy Photoshopa CS5 (12) w rozbiciu na poszczególne palety.

Photoshop CS4

Ekran roboczy Photoshopa CS4 (11) w rozbiciu na poszczególne palety.

Photoshop CS3

Ekran roboczy Photoshopa CS3 (10) w rozbiciu na poszczególne palety.

Photoshop CS2

Ekran roboczy Photoshopa CS2 (9) w rozbiciu na poszczególne palety.

Photoshop CS

Ekran roboczy Photoshopa CS (8) w rozbiciu na poszczególne palety.

Photoshop 7

Ekran roboczy Photoshopa 7.0 w rozbiciu na poszczególne palety.