Słownik pojęć i poleceń Photoshopa

dnia

Dzięki tym zasobom zrozumiesz pojęcia wykorzystywane podczas edycji zdjęć.

Otwórz słownik polsko angielski poleceń Photoshopa
Otwórz słownik angielsko polski poleceń Photoshopa

Adobe Bridge
Aplikacja działająca niezależnie od Photoshopa, umożliwiająca zarządzanie i wczytywanie materiałów graficznych.

Adobe RGB
Rodzaj przestrzeni barwnej opracowanej przez firmę Adobe w 1998 roku. Charakteryzuje się bogatą paletą barw.

Aliasing
Efekt schodkowania (postrzępienia) na łukach i ukośnych liniach w obrazach zapisanych w formie bitmapy.

Anti-aliasing
Wygładzenie schodków lub ząbków w obrazie lub typografii komputerowej.
Efekt wygładzania krawędzi, najczęściej stosowany w odniesieniu do zaznaczonych fragmentów obrazu, umożliwia tworzenie płynnych przejść między elementami kompozycji.

Bajt
Jednostka informacji cyfrowej: 1 bajt=8 bitów.

Bichromia
Rodzaj pokolorowanego obrazu monochromatycznego uzyskanego za pomocą dwóch barw.

Cal
Jednostka długości spoza układu SI. 1″ = 1 in. = 25,4 mm.

CMYK
Cyan Magenta Yellow Key. Pierwsze trzy litery oznaczają trzy podstawowe barwy w subtraktywnym łączeniu kolorów – turkusowy (niebiesko-zielony), purpurowy i żółty. Metoda subtraktywna jest wykorzystywana do uzyskania wrażenia barw w druku. Połączenie wszystkich trzech barw podstawowych w pełnym nasyceniu daje kolor zbliżony do czarnego, ale dla uzyskania dobrych czerni jest użycie oddzielnej farby czarnej, czyli podstawowej (Key).

Color Picker (Próbnik kolorów)
Okno dialogowe programu uruchamiane podwójnym kliknięciem w jeden z kwadratów koloru dostępnym na pasku narzędziowym, za pomocą którego mamy dostęp do wyboru barwy koloru narzędzia lub tła.

Curves (Krzywe)
Narzędzie umożliwiające wskazanie określonego koloru na zdjęciu, a następnie rozjaśnieniu go lub przyciemnieniu.

Cyfrowy znak wodny
Sposób zabezpieczenia plików cyfrowych (m.in. obrazów, filmów, grafik) polegający na umieszczeniu w obrazie zakodowanej informacji w postaci dodatkowych bitów informacji, szumu. Tak umieszczony znak wodny jest odporny na obróbkę, drukowanie, powtórne skanowanie, kompresję stratną, zmiany kontrastu i inne operacje, które pozornie mogłyby przyczynić się do jego usunięcia. Odczytywany jest przez większość markowych programów graficznych i stanowi niejako wizytówkę Twórcy.
Prekursorem i obecnie najpopularniejszą firmą oferującą obsługę cyfrowych znaków wodnych jest firma Digimarc Corporation. Jej znaki wodne są odczytywane przez wszystkie profesjonalne programy graficzne. Dodatkową usługą oferowana przez tę firmę jest indeksowanie obrazków w sieci i dostarczanie raportów Twórcy.

DPI (dots per inch.)
Liczba punktów na cal. Miara rozdzielczości urządzenia wyjściowego pokazująca liczbę punktów przypadających na cal, które można zaadresować lub wydrukować za pomocą tego urządzenia.

Drag-and-drop
Kopiowanie wyselekcjonowanego obszaru z jednego obrazu na drugi za pomocą przesunięcia myszką, bez konieczności kopiowania do schowka systemowego.

Dysk magazynujący
Dysk twardy komputera wskazany w preferencjach programu do przechowywania plików roboczych Photoshopa.

Efekt czerwonych oczu
Efekt powstający na kolorowych fotografiach wykonanych z użyciem lampy błyskowej w wyniku, którego oczy osoby fotografowanej mają czerwone zabarwienie. Spowodowane jest to odbiciem się światła od mocno ukrwionego dna gałki ocznej. Efekt powstaje w warunkach gdy źrenica jest mocno otwarta (ciemność) oraz gdy oś optyczna lampy błyskowej jest zbyt blisko osi optycznej obiektywu. Efekt może też być wynikiem specyficznej budowy oka danej osoby i wtedy ta osoba zawsze na zdjęciach z lampą błyskową będzie miała czerwone oczy. Efekt może być wyeliminowany przy użyciu funkcji redukcji efektu czerwonych oczu polegającej na serii przedbłysków. Najczęściej jednak trzeba takie zdjęcia retuszować w programie graficznym.

Ekran powitalny
Inaczej „interfejs” lub „ekran roboczy”. Widok Photoshopa po uruchomieniu, z dostępnymi paletami.

EPS (Encapsulated PostScript)
Format pliku przechowujący obraz (grafikę, fotografię lub układ strony) w języku opisu strony PostScript.

EXIF
Specyficzny rodzaj metadanych, zapisywany przez większość współczesnych aparatów cyfrowych. Informacje zawarte w tych metadanych obejmują między innymi czas i datę wykonania zdjęcia oraz ustawienia aparatu.

Extract (Wydziel)
Polecenie Photoshopa pozwalające na usunięcie tła wokół wybranego elementu zdjęcia.

Feather (Wtapianie)
Polecenie powodujące rozmycie krawędzi zaznaczenia, umożliwiające uzyskanie stopniowego, łagodnego przejścia między fragmentami zdjęcia.

Filtry
Procedura zmieniająca według określonego algorytmu wygląd obrazu lub zaznaczonego w nim obszaru dowolnym narzędziem zaznaczenia.

Format pliku
Metoda przedstawienia lub struktura danych komputerowych. Jest on określony przez kody, na przykład przez wskazanie na początek i koniec porcji danych razem z zastosowanymi specjalnymi technikami, takimi jak kompresja. Formaty plików mogą być ogólne – wspólne dla różnych programów – lub rodzime dla konkretnego programu użytkowego.

Fotomontaż
Obraz fotograficzny uzyskany przez połączenie kilku innych zdjęć.

Fuzziness (Tolerancja)
Parametr dostępny w oknie dialogowym polecenia Color Range (Zakres koloru) umożliwiający stopniowe wytłumienie intensywności zaznaczenia w obrębie określonego zakresu tonalnego.

GIF (Graphic Interchange Format)
Jest to format pliku skompresowanego, przeznaczony do stosowania w Internecie. Wykorzystuje 256 kolorów.

Głębia bitowa
Miara ilości informacji, którą może zarejestrować komputer. Z tego względu stosowana jest jako miara rozdzielczości takich zmiennych, jak kolor i gęstość. Jeden bit rejestruje dwa stany (1 lub 0), rejestrujące na przykład biel lub czerń. Osiem bitów może zarejestrować 256 stanów.

Głębia kolorów
Liczba cyfr wymaganych do opisania pojedynczego piksela, która w efekcie określa liczbę dostępnych kolorów w obrazie.

Głębia ostrości
Strefa, w której każdy przedmiot znajdujący się przed obiektywem będzie sprawiał wrażenie wystarczająco ostrego. Rozciąga się ona na obszar przed i za płaszczyzną największej ostrości.

Gradient Map (Mapa gradientu)
Narzędzie do kolorowania obrazów w skali szarości. Umożliwia wybranie trzech lub więcej kolorów oraz modyfikację jasności poszczególnych poziomów tonalnych zdjęcia.

Histogram
Statystyczne przedstawienie graficzne pokazujące względną liczbę zmiennych dla pewnego zakresu wartości.

Interlinia
Odstęp między wierszami pisanego tekstu.

Interpolacja
Wprowadzenie pikseli do obrazu cyfrowego na podstawie istniejących danych. Wykorzystuje się do zmiany wielkości pliku graficznego aby na przykład uzyskać pozorną poprawę rozdzielczości.

Interpolacja dwuliniowa
Rodzaj interpolacji, przy której wartość nowego piksela zostaje obliczona na podstawie wartości czterech sąsiednich pikseli – ze strony lewej, prawej, z góry i z dołu. Daje ona wyniki mniej zadowalające od interpolacji dwusześciennej, jednak wymaga mniej obliczeń.

Interpolacja dwusześcienna
Rodzaj interpolacji, przy której wartość nowego piksela zostaje obliczona na podstawie wartości ośmiu sąsiednich pikseli. Pozwala na uzyskanie wyników lepszych niż interpolacja dwuliniowa lub do najbliższego sąsiada, z większym kontrastem kompensującym rozmycie spowodowane przez interpolację.

Jaskrawość
Cecha koloru związana z odcieniem lub nasyceniem barw, na przykład jaskrawy róż w przeciwieństwie do bladego różu.

Jasność
Ilość bieli w kolorze. Wpływa ona na wrażenie nasycenia barw. Im jaśniejszy kolor, tym wydaje się być słabiej nasycony.

Jitter (Wahanie)
Zestaw parametrów wyrażonych w wartościach procentowych, który znajduje się na palecie Brushes (Pędzle) i pozwala na losową zmianę jednej lub większej liczby cech, wpływających na wygląd pociągnięcia pędzla.

JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Plik graficzny. Technika kompresji danych powodująca zmniejszenie wielkości plików ze strefą informacji.

Kadrowanie
Wykorzystanie części zdjęcia, na przykład w celu poprawienia kompozycji lub dopasowania do dostępnej przestrzeni czy formatu.
Odcięcie zbędnych części obrazu, mające na celu skupienie uwagi oglądającego na temacie zdjęcia.

Kanał Alfa
Część formatu pliku. Jest tak zaprojektowana, aby zmiana jego wartości powodowała zmianę właściwości reszty pliku, na przykład przezroczystość lub krycie.

Kanał koloru
Niezależny obraz w skali szarości, któremu Photoshop nadaje określoną barwę, a następnie miesza z innymi, podobnymi obrazami, w wyniku czego powstaje widoczny na ekranie pełnokolorowy obrazek.

Kerning
Zwiększanie i zmniejszanie odstępów między parami znaków, w celu poprawy wyglądu fragmentu tekstu.

Kolaż
Zestaw nałożonych na siebie obrazków. W Photoshopie obrazki te mogą być na siebie nałożone przy wykorzystaniu różnych trybów mieszania i masek warstw.

Kolor aktywny
Barwa wyświetlana w danym momencie na pasku narzędzi, jako kolor narzędzia.

Kolor indeksowany
Metoda tworzenia plików barwnych lub definiowania przestrzeni barwnej oparta na tablicy kolorów wybranych z 16,8 milionów różnych barw. Kolor danego piksela jest zdefiniowany przez jego położenie, czyli indeks w tabeli (znanej również jako tabela przeglądowa kolorów).

Kolor narzędzia
Kolor pierwszoplanowy widoczny na przyborniku stosowany przez narzędzia do malowania.

Kolor tła
Kolor, jaki pozostaje po usunięciu całego lub fragmentu obrazu. Wykorzystywany przez narzędzie Gumka (Erser Tool) i Gradient (Gradient).

Kompozycje warstw
Możliwość przechowywania w jednym pliku kilka wersji jednego obrazu.

Kompresja
Proces, w którym następuje zmniejszenie wielkości plików cyfrowych wskutek zmiany sposobu kodowania danych.

Kompresja bezstratna
Procedura obliczeniowa, na przykład LZW, powodująca zmniejszenie wielkości plików cyfrowego bez redukcji informacji w nim zawartych.

Kompresja stratna
Procedura obliczeniowa, na przykład JPEG, powodująca zmniejszenie wielkości pliku cyfrowego przy jednoczesnej redukcji zawartych w nim informacji lub danych.

Kontrast
Różnica odległości między wartościami światła i cienia obrazka. Miara rozpiętości jaskrawości obszarów jasnych i ciemnych w obrazie.

Krzywa
Wykres zależności wartości wyjściowych od wejściowych dla obrazu poddawanego edycji.

Kwadrychromia
Rodzaj pokolorowanego obrazu monochromatycznego, uzyskanego za pomocą czterech barw.

Lab color
Model przedstawiania barw obejmujący zarówno kolory możliwe do przedstawienia w standardzie RGB i CMYK. Tryb koloru.

Levels (Poziomy)
Narzędzie do ręcznego korygowania jaskrawości i zwiększenia kontrastu obrazu z uwzględnieniem podziału na kanały kolorów.

Linia bazowa
Linia, do której wyrównywane są wszystkie litery wiersza tekstu.

Linijki
Paski pomiarowe, które można wyświetlać w górnym i lewym brzegu okna dokumentu.

LZW
Kompresja Lempel-Ziv Welch. Komputerowa procedura kompresji bezstratnej. Stosowana na przykład do plików TIFF.

Magic Wand (Różdżka)
Narzędzie Photoshopa powodujące zaznaczenie dowolnego obszaru obrazu, ograniczonego wybranym zakresem odcieni.

Maskowanie
Technika stosowana do selektywnego zasłaniania jednych części obrazu przy jednoczesnym pokazaniu innych.
Metoda tworzenia zaznaczeń, polegająca na przygotowaniu niezależnego kanału obrazu, który można edytować i zapisywać tak, jak zwykły obrazek.

Maszerujące mrówki
Sposób zaznaczania selekcji. Małe kreseczki sprawiające wrażenie poruszających się.

Metadane
Informacje nie wchodzące w skład danych obrazu a dodatkowe w stylu daty ostatniej modyfikacji pliku, informacje o autorze i prawach autorskich lub sposób tworzenia obrazu.

Model koloru
Model wykorzystywany do opisania danego zestawu kolorów. Na przykład model koloru RGB opisuje wszystkie barwy za pomocą trzech składowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej.

Modyfikatory
Klawisze zmieniające zachowanie danego narzędzia lub polecenia. Takimi modyfikatorami w Photoshopie są klawisze Shift, Alt i Ctrl.

Mora
Wzór z występujących na przemian pasm jasnych i ciemnych powstały dzięki nakładaniu się rastrów lub wzorów różniących się fazą, orientacją lub częstotliwością.

Move (Przesunięcie)
Narzędzie umożliwiające przenoszenie zaznaczonych fragmentów obrazu, nawet między różnymi otwartymi dokumentami w oknie roboczym.

Nawigator
Okno widoku obrazka. Paleta Nawigator pozwala oglądać różne obszary obrazka w różnych powiększeniach.

Obrazek wielowarstwowy
Obrazek Photoshopa składający się z dwóch lub więcej fragmentów umieszczonych na niezależnych warstwach.

Obszar roboczy
Cały aktywny obszar projektu, mierzony niezależnie od rzeczywistych rozmiarów znajdującego się w nim zdjęcia bądź innego obrazu.

Obszar wyselekcjonowany
Część obrazu, która została wyselekcjonowana za pomocą dostępnych narzędzi lub polecenia, podlegająca modyfikacji.

Palety
Przemieszczane okienka (zakładki) na interfejsie Photoshopa zawierające opcje i funkcje pogrupowane według kategorii.

Pasek opcji
Pasek rozciągający się na szerokości okna Photoshopa znajdujący się u góry ekranu i zawierający najważniejsze opcje narzędzi.

Pasek stanu
Pasek zawierający informację o aktywnym narzędziu i obrazku. Domyślnie dostępny na dole ekranu roboczego Photoshopa.

Patch (Łatka)
Narzędzie Photoshopa umożliwiające wyretuszowanie zaznaczonego obszaru. Samo zaznaczenie może być przygotowane dowolnym narzędziem do zaznaczenia.

Pen (Pióro)
Najbardziej precyzyjne spośród narzędzi zaznaczenia Photoshopa. Pozwala na kreślenie składających się z segmentów konturów o dowolnych kształtach.

Photoshop
Oprogramowaniem komputerowe do edycji obrazów bitmapowych (rastrowych). Photoshop jest nazwą aplikacji a Adobe to nazwa firmy produkującej i rozwijającej tą aplikację.

Piksel
Najmniejsza jednostka obrazowania cyfrowego używana lub wytwarzana przez dane urządzenie.

Pluginy
Moduły dodatkowe (miniprogramy) dołączane do Photoshopa w celu rozszerzenia funkcji programu.

Podgląd maski
Niewielka miniatura lub obrazek, na którym możemy zobaczyć tworzone właśnie zaznaczenie zinterpretowane jako maska obrazu. Na takim obrazku kolor biały oznacza miejsca zaznaczone, czarny zaś – niezaznaczone.

Pole dokowania
Szary pasek znajdujący się na końcu paska opcji, do którego możemy przyciągać palety zwiększając wolny obszar na ekranie.

Polygonal Lasso (Lasso wielokątne)
Narzędzie Photoshopa służące do tworzenia złożonych zaznaczeń w kształcie wieloboku.

Posteryzacja
Przedstawienie obrazu przy wykorzystaniu względnie małej liczby różnych tonów. W rezultacie uzyskuje się pasma niezróżnicowanych tonalnie barw.

PPI
Punkty na cal. Liczba punktów, które może zobaczyć lub rozróżnić urządzenie skanujące na odcinku długości jednego cala.

Preferencje
Ustawienia określające jak ma pracować Photoshop.

Próbnik kolorów
Część Photoshopa umożliwiająca użytkownikowi wybór koloru narzędzia lub wypełnienia.

Przetwarzanie wsadowe
Zmiana danych wielu plików jednocześnie, np. nazw lub rozmiarów.

Przezroczystość
Stopień, w jakim kolor tła widoczny jest przez warstwę wierzchnią.

Przybornik (Pasek narzędzi)
Zestaw ikon narzędzi w formie pionowego paska. Domyślnie dostępny z lewej strony interfejsu Photoshopa.

PSD
Format macierzysty Photoshopa umożliwiający zapisywanie dokumentów wielowarstwowych, który obsługuje także maski i efekty parametryczne.

Punkt środkowy
Środek obrotu bądź innego przekształcenia obrazu.

Radius (Promień)
Parametr określający zasięg efektu generowanego przez niektóre filtry Photoshopa. Jego działanie można zaobserwować, przyglądając się grubości płynnie zanikających otoczek wokół obiektów na zdjęciu.

RAW
Z ang. surowy. Format zapisu zdjęć. Informacje zapisywane w tym formacie nie są przetworzone przez oprogramowanie aparatu. Surowa informacja z matrycy jest od razu zapisywana. Czyli nie są ustawione takie parametry jak balans bieli, wyostrzanie, kontrast. Te wszystkie parametry można ustawić podczas obróbki komputerowej. Z punktu widzenia dalszej obróbki zdjęcia jest to najodpowiedniejszy format zapisu. Jego otwarcie wymaga specjalnego oprogramowania lub wtyczki do programu graficznego. Niektóre aparaty równocześnie z zapisem w RAW zapisują to samo zdjęcie w formacie JPEG aby możliwy był natychmiastowy podgląd zdjęcia.

RGB (Red, Green, Blue – czerwony, zielony, niebieski)
Model barwny określający kolory przez względną zawartość składników czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Rozdzielczość
Subiektywna ocena wyrazistości i jakości szczegółów widocznych w obrazie lub na zdjęciu.

Rozdzielczość wydruku
Liczba pikseli, która wydrukowana zostanie na odległości jednego cala lub milimetra kartki.

Rozmiar obrazu
Wysokość i szerokość obrazu w wybranej jednostce miary np. pikseli lub centymetrów.

Rozmiar pliku
Ilość miejsca, jaką zajmuje na dysku dany obraz zapisany w pliku.

Ruchomy obszar wyboru
Wybrany obszar, który „pływa” po ekranie. Można go przemieszczać i modyfikować nie wpływając na piksele obrazu znajdujące się pod spodem.

Skala szarości
Miara ilości rozróżnialnych kroków pomiędzy czernią i bielą, które system może zarejestrować lub odtworzyć. Dwustopniowa skala szarości pozwala na zarejestrowanie lub reprodukcję jedynie czerni i bieli.

Skalowanie
Przeciąganie myszką jednego z rogów ramki transformacji wybranego obiektu lub zaznaczenia.

Skrót klawiaturowy
Polecenie wydane za pomocą uderzeń w klawisze klawiatury.

Smooth (Wygładzanie)
Polecenie dostępne z pozycji menu Select (Zaznacz) umożliwiające zaokrąglenie narożników lub wygładzenie nierównego zaznaczenia.

Spłaszczenie
Łączenie kilku warstw i innych elementów poddanych obróbce cyfrowej obrazu. Jest to zazwyczaj ostatni krok w czasie pracy z Warstwami (Layers), poprzedzający zapisanie pliku w standardowym formacie graficznym.

Sponge (Gąbka)
Narzędzie Photoshopa powodujące zmniejszenie lub zwiększenie nasycenia barw, w zależności od wybranego trybu mieszania.

sRGB
Rodzaj profilu koloru, przestrzeni barwnej obecnie najbardziej popularnej w urządzeniach nieprofesjonalnych. Charakteryzuje się jednak stosunkowo ubogą paletą barw. Jednak ze względu na jej popularność i popieranie jej stosowania przez wiele firm jest obecna we wszystkich urządzeniach amatorskich (aparaty cyfrowe, drukarki, komputery, programy graficzne).

Styl warstwy
Zestaw cieni, krawędzi i innych efektów, połączonych w interesujący sposób i zapisanych w palecie Styles (Style).

Szum
Piksele inne niż tło, przypadkowo „rozsypane” po obrazie.

TIFF (Tag Image File Format – format pliku z cechowaną grafiką)
Szeroko stosowany format pliku, który pozwala na głębię koloru do 24 bitów na piksel.

Tolerance (Tolerancja)
Jeden z parametrów na pasku opcji Photoshopa, określający zakres odcieni zaznaczanych przez narzędzie Magic Wand (Różdżka). Zakres ten zdefiniowany jest przez różnice w jasności pikseli.

Tryb szybkiej maski
Tryb dostępny po naciśnięciu klawisza Q. Umożliwia on oglądanie i edycję zaznaczenia w postaci rubinowej przesłony – nakładki.

Tryb warstwy
Technika obróbki obrazu określająca, w jaki sposób warstwa w obrazie wielowarstwowym łączy się lub oddziałuje z warstwą, która leży poniżej.

Tryby ekranu
Sposoby wyświetlania ekranów roboczych Photoshopa. Rozróżniamy Tryb standardowy, Tryb pełnego ekranu z paskiem menu i Tryb pełnego ekranu.

Variations (Wariacje)
Polecenie pozwalające na skorygowanie niepożądanych podbarwień za pomocą układu kolorowych miniatur.

Winieta
Efekt wtopienia obrazka w tło, którego krawędzie na ogół mają postać geometrycznego kształtu, na przykład owalu.

Winieta programu
Inaczej „ekran startowy”. Grafika ukazująca się podczas uruchamiania programu.

Wtapianie
Rozmycie granicy dzięki zredukowaniu ostrości lub gwałtowności zmiany jakiejś wartości, na przykład koloru.

Zaznaczenie
Aktywny obszar obrazka, podlegający edycji. Zaznaczony obszar obrazka oznaczony jest migającą przerywaną linią (maszerujące mrówki).

Zniekształcenie tonalne
Właściwość obrazu, w którym kontrast, rozpiętość tonalna lub paleta barwna wydają się być znacząco odmienne od występujących w oryginale motywu.